Dydaktyka

Comic Books in American Culture (American Studies Center, Uniwersytet Warszawski).

Society and Politics in Popular Culture (Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno).

Problematyka społeczna i polityczna w wybranych tekstach kultury popularnej (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski).

Problems of Political Disobedience in Popular Culture (Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno).

Konwersatorium językowe. Polityka i kultura popularna (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski).

Idee polityczne współczesnej Europy (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski).

Cywilizacja europejska (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski).

Społeczeństwa i kultury Europy (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski).

Współczesna myśl społeczno-polityczna (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski).

Seminarium dyplomowe (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski).