Dydaktyka

Comic Books in American Culture (American Studies Center, Uniwersytet Warszawski).

Society and Politics in Popular Culture (Instytut Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski – kurs dla studentów programu Erasmus)

Konwersatorium językowe. Polityka i kultura popularna (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski).

Problematyka społeczna i polityczna w wybranych tekstach kultury popularnej (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski).

Problems of Political Disobedience in Popular Culture (Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno).

Society and Politics in Popular Culture (Faculty of Social Studies, Masaryk University, Brno)

Idee polityczne współczesnej Europy (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski).

Cywilizacja europejska (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski).

Społeczeństwa i kultury Europy (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski).

Współczesna myśl społeczno-polityczna (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski).

Seminarium dyplomowe (Instytut Europeistyki, Uniwersytet Warszawski).